AB Sport čini skupina profesionalaca koji su specijalizirani za organizaciju događaja po mjeri. Partneri smo s nizom vanjskih suradnika za pojedine poslovne aktivnosti.

AB Sport stvara nove i održava postojeće vrijednosti svojih klijenata, aktivnih i manje aktivnih sportaša, sportskih klubova, organizacija, saveza i udruga.

Sport je živo biće koje je neprestano aktivno! Tako Vam i AB Sport pruža svoje usluge 365 dana u godini.

PODRŠKA

VODIMO RAČUNA O POVRATU VAŠE INVESTICIJE

STRAST + TIMSKI RAD

TRANSPARENTNOST U ODNOSU S KLIJENTIMA I PARTNERIMA

REKLI SU O NAMA

NAŠE GODINE U BROJKAMA

hrCroatian
Pomaknite se na vrh