NAVIJAČI

Navijači su osobe, jedna ili više njih u skupini koje svojim navijanjem ohrabruju pojedinca, par ili skupinu ljudi u izvedbi određene psiho-fizičke aktivnosti, uz pomoć određenih sredstava ili bez njih, a u svrhu kako vlastitog tako i zadovoljstva onoga za koga navijaju!

Navijači koji imaju iste objekte navijanja često se organiziraju u skupine navijača i klubove obožavatelje (fan klubove), a sve u svrhu navijanja.

ULTRA NAVIJAČ

DRUŠTVENI NAVIJAČ

NAVIJAČ NA VELIKIM UTAKMICAMA

SOFA NAVIJAČ

NAVIJAČ KRITIČAR

NAVIJAČ NA VELIKIM NATJECANJIMA

 

angažiranje navijača i navijačkih skupina

obučavanje časnika za vezu navijača

izrada sigurnosnog koncept

obučavanje stjuarda

izrada koncepta
volontiranja

hrCroatian
Pomaknite se na vrh