Sportski marketing i sponzorstvo

Sportski marketing kao poslovna funkcija odnosi se na koncepciju potražnje za sportskim proizvodima i uslugama i koncepciju zadovoljenja te potražnje.

AB Sport osigurava vam sveobuhvatan servis sljedećih usluga:

 • ugovorno zastupanje sportskih subjekata (sportske organizacije i individualni sportaši) u pregovaranju o sponzorskim pravima i obvezama s kompanijama, potencijalnim sponzorima u poslovnom sektoru
 • korištenje sporta i sportaša za promidžbu potrošačkih proizvoda
 • marketing sportskih proizvoda
 • marketing sporta kao proizvoda
 • branding
 • digitalni marketing
 • promidžba
 • angažiranje navijača i navijačkih skupina
 • merchandising / trgovina robom i licenciranim proizvodima
 • marketinške operacije
 • prodaja sponzorstava i istraživanje tržišta
 • izrada sponzorskih paketa za korporativne sponzore
 • oglašavanje na sportskim terenima i objektima
 • zakup oglasnih površina na sportskim terenima i objektima (stadioni, dvorane, tereni na otvorenom i dr.)
 • prodaja oglašivačkog prostora specijaliziranim oglašivačkim agencijama i korporativnim oglašivačima

Odgovori

Scroll to Top